Nakties portretas: Raudonkraštė pintainė (Fomitopsis pinicola)