O jos atsilaikė (Laukinukės, nepasidavusios nuosprendžiams)