Ruduo. Pritilęs Variaus upelis...

Kategorija пейзаж