Šalti laukai ir šulinių vanduo.....

Kategorija пейзаж