Žaliukė (Carduelis chloris) ir karklažvirblis (Passer montanus)

Kategorija Птицы